Home | Contact Us | Log In
(888) 789-6604
Report Stack
Advanced search
Account Detail 0 items in basket
Order History Total $
Saved Searches View Basket basket
2012 Deep Research Report on Global and China Solar Wafer or Ingot Industry
Publication Date Jul 2012
Product Type Report
Pages 364
Single User License help $ 2500.00
Corporate User License help $ 4500.00
 

Reportstack.com does not charge credit card fee, transaction charges, extra tax or VAT on any purchase.

Depth research report on global and China solar wafer industry. has introduced almost all global and China solar wafer manufacturers, included solar wafer manufacturers background, wafer or ingot equipment sources, manufacturing process, solar wafer product specifications, 2009-2016 global and China wafer capacity and production, capacity expansion,solar wafer selling price, manufacturing cost, profit margin etc related information.Then, the report introduced global and China solar wafer production,demand,supply and demand relation,average selling price,cost,profit margin and development trend. in addition to this.the report has introduced wafer and ingot manufacturing process (DSS,FZ CZ process, multi-wire cutting etc), wafer or ingot Equipments(ingot furnace Puller equipment suppliers and their equipment specifications),raw materials(polysilicon SIC PEG WIRE suppliers and average selling price), processing cost (ingot processing cost and cutting processing cost), finally, the report also introduced 200MW wafer project Feasibility analysis and related research conclusions

Chapter One Solar Wafer Industry Overview 1
1.1 Wafer Definition 1
1.2 Classification and Application 8
1.3 Industry Chain Structure 9
1.4 Solar Wafer Industry Overview 11

Chapter Two Manufacture Technology and Processes of Wafer 13
2.1 Multicrystalline Ingot 13
2.2 Monocrystalline Rod 16
2.3 Wafer Cutting 20

Chapter Three Solar Wafer Productions Supply Sales Demand Market Status and Forecast 21
3.1 Solar Wafer Productions Overview 21
3.2 Semiconductor Wafer Productions Overview 31
3.3 Global Regional Solar Wafer Production Market Share 34
3.4 Global and China Solar Wafer Production and China Market Proportion 41
3.5 Global and China Solar Wafer Demand and Shortage 41
3.6 Global Semiconductor Wafer Demand and Shortage 42
3.7 2008-2014 Global and China Wafer Cost Price Production Value Profit Margin 42
3.8 Global and China Mono Multi Crystalline Wafer Production and Market Share 44
3.9 Global and China 125 156 Size Wafer Production and Market Share 45
3.10 Global and China 180 200 220um Thickness Wafer Production and Market Share 46

Chapter Four Global Major Wafer Manufacturers 48
4.1 Shin-Etsu Chemical (Japan) 48
4.2 SCHOTT SOLAR (Germany) 50
4.3 SUMCO (Japan) 54
4.4 MEMC (USA) 57
4.5 REC (Norway) 60
4.6 SolarWorld AG (Germany) 65
4.7 Sanyo (Japan) 68
4.8 Kyocera(Japan) 72
4.9 M.Setek (Japan) 75
4.10 NeosemiTech (Korea) 77
4.11 Silicon Ltd (Ukraine) 79
4.12 Bosch Solar (Germany) 81
4.13 EverGreen (Wuhan Aige) 86
4.14 EVERSOL (Taiwan) 89
4.15 Green Energy Technology (Taiwan) 91
4.16 Green Solar PV (Taiwan) 93
4.17 NEXOLON (Korea) 95
4.18 Crystalox Solar (UK) 97
4.19 Space Energy (Japan) 100
4.20 Photowatt International SAS (France) 102
4.21 Wafer Works (Taiwan) 104
4.22 Semi-materials (Korea) 107
4.23 Solar Cells Hellas (Greece) 109
4.24 Sun Energy AS (Norway) 111
4.25 Sovello (Germany) 113
4.26 Sino American Silicon Products (Taiwan) 115
4.27 Danen Technology (Taiwan) 117
4.28 IQE (UK) 119

Chapter Five Global Major Wafer Manufacturers 122
5.1 GCL-Poly 122
5.2 LDK (Jiangxi) 126
5.3 Huantai Silicon(Zhenjiang) 130
5.4 Renesola (Zhejiang) 133
5.5 Jinglong Group (Hebei) 136
5.6 Yingli Green Energy (Baoding) 139
5.7 Trina Solar (Changzhou) 142
5.8 JinKO Solar (Jiangxi) 145
5.9 DAQO New Energy (Chongqing) 149
5.10 Hareon Solar (Jiangyin) 151
5.11 Suntech Solar (Jiangsu) 154
5.12 Comtec Solar Systems (Shanghai) 157
5.13 Canadian Solar (Suzhou) 160
5.14 Tianwei New Energy (Baoding) 163
5.15 Longi Silicon (Xian) 166
5.16 SunOasis (Xinjiang) 169
5.17 Solargiga (Jinzhou) 172
5.18 CSG Group (Dongguan) 177
5.19 Tianyi Solar 181
5.20 Eging PV (Changzhou) 184
5.21 DEC Emei Semiconductor (Sichuan) 187
5.22 Guodian Solar(Jiangsu) 189
5.23 Chinaland Solar Energy(Anhui) 192
5.24 OMA Solar (Henan) 194
5.25 Yi Xin Wei (Henan) 196
5.26 Hubei Jingxing 198
5.27 Huawei Solar (Hunan) 200
5.28 Jinno Electric (Huzhou) 202
5.29 Jiawei Solar (Shenzhen) 205
5.30 Advansil Electrpnic (Jiaxing) 207
5.31 Aojing New Energy (Jiangsu) 209
5.32 Quavu Solar (Jiangsu) 211
5.33 Grand Solar (Jiangsu) 213
5.34 Winsun New Energy (Jiangsu) 215
5.35 CETC48 (Changsha) 218
5.36 JinKui Energy (Jiangxi) 220
5.37 JX Wafer (Jiangxi) 222
5.38 Sornid (Jiangxi) 224
5.39 Juli Solar (Hebei) 226
5.40 Ormatech (Inner Mongolia) 228
5.41 Donge Hongjing Technology (Shandong) 230
5.42 Sunneeg Solar (Shandong) 232
5.43 Prairiesun (Shanghai) 234
5.44 Jiujing Electronic Material (Shanghai) 236
5.45 HuaLin silicon (Sichuan) 239
5.46 Shenglong Solar (Jiangsu) 241
5.47 GSM Solar (Jiangsu) 243
5.48 Huajing Electric (Xian) 245
5.49 Lijing Electric (Xian) 248
5.50 Jolar Technology (Liaoning) 250
5.51 Guihong Electronic (Zhejiang) 252
5.52 Topoint Solar (Zhejiang) 255
5.53 Stream Solar (Zhejiang) 257
5.54 Xinneng Solar (Zhejiang) 260

Chapter Six Solar Wafer Raw Materials and Equipment Manufacturers 262
6.1 DSS Furnace 262
6.1.1 GT Solar(USA) 265
6.1.2 ALD(Germany) 267
6.1.3 JGSolar(Shaoxing) 270
6.1.4 Jingyuntong(Beijing) 272
6.1.5 Others 274
6.2 Puller 283
6.2.1 XACGT(Xian) 286
6.2.2 Jingyuntong(Beijing) 288
6.2.3 Huasheng Tianlong(Jiangsu) 291
6.2.4 Jingyi(Beijing) 293
6.2.5 Ningjin Sun-Semi(Jinglong Group) 294
6.2.6 Seven Star(Beijing) 296
6.2.7 Shanghai Hanhong 297
6.2.8 Xian Lijing 299
6.2.9 Shangyu Jingsheng (Zhejiang) 300
6.2.10 CS48(Changsha) 302
6.2.11 Others 303
6.3 Cutting Equipments 304
6.3.1 Meyer Burger(Switzerland) 306
6.3.2 HCT(Switzerland) 309
6.3.3 NTC(Japan) 313
6.3.4 Others 314
6.4 Solar Grade Polysilicon 315
6.4.1 Germany Wacker 317
6.4.2 Japan Tokuyama 319
6.4.3 Korea OCI 321
6.4.4 USA Hemlock 322
6.4.5 GCL(Xuzhou) 323
6.4.6 SINO-SI(Luoyang) 325
6.5 SiC 326
6.5.1 YICHENG(Henan) 328
6.5.2 XDXM(Henan) 330
6.5.3 Tianjin Nanxing(Beijing) 331
6.5.4 Weifang Liuhe(Shandong) 333
6.5.5 Tonghua Hongxin Yanmo 334
6.5.6 Zhuhai OMEC 335
6.5.7 Henan Xingshi 336
6.5.8 Tianjin Mingxiang 337
6.5.9 Others 340
6.6 PEG 342
6.6.1 OXIRANCHEM(Liaoning) 343
6.6.2 Jiayu Solar(Wuxi) 344
6.6.3 Kelong Chem(Liaoning) 346
6.6.4 Others 347
6.7 Wire 347
6.7.1 Bekaert(Jiangyin) 349
6.7.2 Nankoab(Tianjin Nanxing) 350
6.7.3 Others 350
6.8 Other Raw Materials(Quartz Crucible Hot Zone Slurry Recycling etc) 351

Chapter Seven Wafer or Ingot Processing Cost Analysis 352
7.1 Polysiliocn ASP Analysis 352
7.2 Multi Ingot Processing Cost Analysis 353
7.3 Mono Ingot Processing Cost Analysis 354
7.4 Multi Wafer Cutting Processing Cost Analysis 355
7.5 Mono Wafer Cutting Processing Cost Analysis 356
7.6 Multi Crystalline Wafer Total Cost Analysis 359
7.7 Mono Crystalline Wafer Total Cost Analysis 359
7.8 Multi Crystalline Wafer Project Investment Return Analysis 359
7.9 Mono Crystalline Wafer Project Investment Return Analysis 360

Chapter Eight Feasibility Analysis of China 200MW Ingot Wafer Project 360
8.1 Opportunity and Risk of China 200MW Ingot Wafer Project 361
8.2 Feasibility Analysis of China 100MW Ingot Wafer Project 361

Chapter Nine Wafer Research Conclusions 363

Tables and Figures

Figure 156*156 Multicrystalline Wafer abd Product Specification 1
Figure 125*125 Monocrystalline Wafer abd Product Specification 2
Figure 8Inch Monocrystalline Rod and Product Specification 3
Figure 450KG Multicrystalline Ingot and Product Specification 5
Figure Semiconductor Monocrystalline Silicon Rod Wafer (Polished Double-sided polishing Epitaxial) and Product Specification 6
Table Silicon Wafer Classification and Application 8
Table Difference of P Type and N Type Wafer 9
Figure Solar Multi Crystalline Ingot or Wafer Industry Chain Structure 10
Figure Solar Mono Crystalline Ingot or Wafer Industry Chain Structure 10
Table 2009-2016 Global 13 Countries PV Installation (MW) List 12
Figure Multicrystalline Ingot Manufacturing Process (DSS) 13
Figure CZ (Czochralski Process) Monocrystalline Rod Pulling Process and Puller Structure 16
Figure FZ (Floating-Zone Process) Monocrystalline Rod Pulling Process and Puller Structure 18
Figure Multi-line Cutting Schematic Diagram and Multi-line Cutting Equipment 20
Table 2009-2016 Global Major Manufacturers Solar Wafer Capacity and Total Capacity (MW) 21
Table 2009-2016 Global Major Manufacturers Solar Wafer Capacity Market Share 24
Table 2009-2016 Global Major Manufacturers Solar Wafer Production and Total Production (MW) 26
Table 2009-2016 Global Major Manufacturers Solar Wafer Production Market Share 28
Figure 2009-2016 Global Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 30
Table 2009-2016 Global Solar Wafer Capacity Utilization 31
Table 2009-2016 Global Major Manufacturers Semiconductor Wafer Capacity and Total Capacity (Million Square Inches) 31
Table 2009-2016 Global Major Manufacturers Semiconductor Wafer Capacity Market Share 31
Table 2009-2016 Global Major Manufacturers Semiconductor Wafer Production and Total Production (Million Square Inches) 32
Table 2009-2016 Global Major Manufacturers Semiconductor Wafer Production Market Share 32
Figure 2009-2016 Global Semiconductor Wafer Capacity Production (Million Square Inches) and Growth Rate 33
Table 2009-2016 Global Semiconductor Wafer Capacity Utilization 33
Table 2009-2016 China Japan USA EU etc Regional Solar Wafer Production(MW) 34
Table 2009-2016 China Japan USA EU etc Regional Solar Wafer Production Market Share 34
Table 2009-2016 China Major Manufacturers Solar Wafer Production and Total Production (MW) 34
Table 2009-2016 China Major Manufacturers Solar Wafer Production Market Share 36
Table 2009-2016 USA Major Manufacturers Solar Wafer Production and Total Production (MW) 37
Table 2009-2016 USA Major Manufacturers Solar Wafer Production Market Share 38
Table 2009-2016 EU Major Manufacturers Solar Wafer Production and Total Production (MW) 38
Table 2009-2016 EU Major Manufacturers Solar Wafer Production Market Share 38
Table 2009-2016 Japan Major Manufacturers Solar Wafer Production and Total Production (MW) 39
Table 2009-2016 Japan Major Manufacturers Solar Wafer Production Market Share 39
Table 2009-2016 Global Other Regions Major Manufacturers Solar Wafer Production and Total Production (MW) 40
Table 2009-2016 Global Other Regions Major Manufacturers Solar Wafer Production Market Share 40
Table 2009-2016 Global and China Solar Wafer Production (MW) and China Market Prodportion 41
Table 2009-2016 Global and China Solar Wafer Demand (MW) 41
Table 2009-2016 Global and China Solar Wafer Supply Demand and Shortage (MW) 41
Table 2009-2016 Global Semiconductor Wafer Supply Demand Shortage (Million Square Inches) 42
Table 2009-2016 Global Solar Wafer Prodcution (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profit Margin List 42
Table 2009-2016 China Solar Wafer Prodcution (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profit Margin List 43
Table 2009-2016 Global Semiconductor Wafer Prodcution (Million Square Inches) ASP Cost Profit (USD/Square Inch) Production Value (Million USD) Profit Margin List 43
Table 2009-2016 Global Mono Multi Crystalline Wafer Production (MW) and Market Share 44
Table 2009-2016 China Mono Multi Crystalline Wafer Production (MW) and Market Share 44
Table 2009-2016 Global 125 156 Size Wafer Production (MW) and Market Share 45
Table 2009-2016 China 125 156 Size Wafer Production (MW) and Market Share 45
Table 2009-2016 Global 180 200 220um Thickness Wafer Production (MW) and Market Share 46
Table 2009-2016 China 180 200 220um Thickness Wafer Production (MW) and Market Share 47
Table Shin-Etsu Chemical Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 48
Table 2009-2016 Shin-Etsu Chemical Semiconductor Wafer Production (Million Square Inches) ASP Cost Profit (USD/Square Inch)Production Value(Million USD) Profit Margin List 49
Figure 2009-2016 Shin-Etsu Chemical Semiconductor Wafer Capacity Production (Million Square Inches) and Growth Rate 50
Table SCHOTT SOLAR Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 50
Table 2009-2016 SCHOTT SOLAR Semiconductor Wafer Production (Million Square Inches) ASP Cost Profit (USD/Square Inch)Production Value(Million USD) Profit Margin List 52
Figure 2009-2016 SCHOTT SOLAR Semiconductor Wafer Capacity Production (Million Square Inches) and Growth Rate 53
Table 2009-2016 SCHOTT SOLAR Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 53
Figure 2009-2016 SCHOTT SOLAR Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 54
Table SUMCO Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 54
Table 2009-2016 SUMCO Semiconductor Wafer Production (Million Square Inches) ASP Cost Profit (USD/Square Inch)Production Value(Million USD) Profit Margin List 56
Figure 2009-2016 SUMCO Semiconductor Wafer Capacity Production (Million Square Inches) and Growth Rate 56
Table MEMC Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 57
Table 2009-2016 MEMC Semiconductor Wafer Production (Million Square Inches) ASP Cost Profit (USD/Square Inch)Production Value(Million USD) Profit Margin List 58
Figure 2009-2016 MEMC Semiconductor Wafer Capacity Production (Million Square Inches) and Growth Rate 59
Table 2009-2016 MEMC Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 59
Figure 2009-2016 MEMC Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 60
Table REC Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 60
Table 2009-2016 REC Semiconductor Wafer Production (Million Square Inches) ASP Cost Profit (USD/Square Inch)Production Value(Million USD) Profit Margin List 63
Figure 2009-2016 REC Semiconductor Wafer Capacity Production (Million Square Inches) and Growth Rate 64
Table 2009-2016 REC Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 64
Figure 2009-2016 REC Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 65
Table SolarWorld AG Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 65
Table 2009-2016 Solarworld Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 67
Figure 2009-2016 Solarworld Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 68
Table sanyo Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 68
Table 2009-2016 Sanyo Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 71
Figure 2009-2016 Sanyo Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 72
Table Kyocera Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 72
Table 2009-2016 Kyocera Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 74
Figure 2009-2016 Kyocera Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 75
Table M.Setek Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 75
Table 2009-2016 M.Setek Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 77
Figure 2009-2016 M.Setek Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 77
Table NeosemiTech Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 78
Table 2009-2016 Neosemitech Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 78
Figure 2009-2016 Neosemitech Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 79
Table Silicon Ltd Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 79
Table 2009-2016 Silicon Ltd Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 81
Figure 2009-2016 Silicon Ltd Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 81
Table Bosch Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 82
Table 2009-2016 BOSCH Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 85
Figure 2009-2016 Bosch Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 86
Table Evergreen Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 86
Table 2009-2016 Evergreen Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 88
Figure 2009-2016 Evergreen Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 88
Table EVERSOL Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 89
Table 2009-2016 EVERSOL Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 90
Figure 2009-2016 EVERSOL Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 90
Table Green Energy Technology Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 91
Table 2009-2016 Green Energy Technology Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 92
Figure 2009-2016 Green Energy Technology Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 93
Table Green Solar PV Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 93
Table 2009-2016 Green Solar PV Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 94
Figure 2009-2016 Green Solar PV Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 95
Table NEXOLON Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 95
Table 2009-2016 NEXOLON Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 96
Figure 2009-2016 NEXOLON Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 97
Table Crystalox Solar Company Information Table (Products, Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 97
Table 2009-2016 Crystalox Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 99
Figure 2009-2016 Crystalox Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 99
Table Space Energy Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 100
Table 2009-2016 Space Energy Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 101
Figure 2009-2016 Space Energy Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 101
Table Photowatt Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 102
Photowatt International SAS 102
Table 2009-2016 PhotoWatt Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 103
Figure 2009-2016 PhotoWatt Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 103
Table Wafer Works Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 104
Table 2009-2016 Wafer Works Semiconductor Wafer Production (Million Square Inches) ASP Cost Profit (USD/Square Inch)Production Value(Million USD) Profit Margin List 105
Figure 2009-2016 Wafer Works Semiconductor Wafer Capacity Production (Million Square Inches) and Growth Rate 106
Table 2009-2016 Wafer Works Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 106
Figure 2009-2016 Wafer Works Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 107
Table Semi-materials Company Information Table (Products, Revenue, Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 107
Table 2009-2016 Semi-materials Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 108
Figure 2009-2016 Semi-materials Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 109
Table Solar Cells Hellas Company Information Table (Products, Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 109
Table 2009-2016 Solar Cells Hellas Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 110
Figure 2009-2016 Solar Cells Hellas Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 111
Table Sun Energy Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 111
Table 2009-2016 Sun Energy Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 112
Figure 2009-2016 Sun Energy Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 113
Table Sovello Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 113
Table 2009-2016 Sovello Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 114
Figure 2009-2016 Sovello Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 115
Table Sino American Silicon Products Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 115
Table 2009-2016 Sino American Silicon Products Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 116
Figure 2009-2016 Sino American Silicon Products Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 117
Table Danen Technology Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 117
Table 2009-2016 Danen Technology Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 118
Figure 2009-2016 Danen Technology Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 119
Table IQE Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 119
Table 2009-2016 IQE Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 121
Figure 2009-2016 IQE Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 122
Table GCL-Poly Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 122
Table 2009-2016 GCL-Poly Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 125
Figure 2009-2016 GCL-Poly Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 125
Table LDK solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 126
Table 2009-2016 LDK Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 129
Figure 2009-2016 LDK Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 130
Table Huantai Silicon Company Information Table (Products, Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 130
Table 2009-2016 Huantai Silicon Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 132
Figure 2009-2016 Huantai Silicon Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 133
Table ReneSola Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 133
Table 2009-2016 Renesola Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 135
Figure 2009-2016 Renesola Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 136
Table Ningjin Jinglong Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 136
Table 2009-2016 Jinglong Group Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 138
Figure 2009-2016 Jinglong Group Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 139
Table Yingli Green Energy Company Information Table (Products, Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 139
Table 2009-2016 Yingli Green Energy Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 141
Figure 2009-2016 Yingli Green Energy Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 142
Table Trina Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 142
Table 2009-2016 Trina Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 144
Figure 2009-2016 Trina Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 145
Table JinKO Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 145
Table 2009-2016 JinKO Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 148
Figure 2009-2016 JinKO Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 148
Table DAQO New Energy Company Information Table (Products, Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 149
Table 2009-2016 DAQO New Energy Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 150
Figure 2009-2016 DAQO New Energy Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 151
Table Hareon Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 152
Table 2009-2016 Hareon Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 153
Figure 2009-2016 Hareon Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 154
Table Suntech Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 155
Table 2009-2016 Suntech Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 156
Figure 2009-2016 Suntech Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 157
Table Comtec Solar Systems Company Information Table (Products, Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 157
Table 2009-2016 Comtec Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 159
Figure 2009-2016 Comtec Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 160
Table Canadian Solar Company Information Table (Products, Revenue, Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 160
Table 2009-2016 Canadian Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 162
Figure 2009-2016 Canadian Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 163
Table Tianwei New Energy Company Information Table (Products, Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 163
Table 2009-2016 Tianwei New Energy Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 165
Figure 2009-2016 Tianwei New Energy Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 166
Table Longi Silicon Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 166
Table 2009-2016 Longi Silicon Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 168
Figure 2009-2016 Longi Silicon Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 169
Table SunOasis Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 169
Table 2009-2016 SunOasis Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 171
Figure 2009-2016 SunOasis Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 172
Table Solargiga Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 172
Table 2009-2016 Solargiga Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 176
Figure 2009-2016 Solargiga Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 177
Table CSG Group Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 177
Table 2009-2016 CSG Group Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 180
Figure 2009-2016 CSG Group Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 181
Table Tianyi Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 182
Table 2009-2016 Tianyi Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 183
Figure 2009-2016 Tianyi Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 184
Table Eging PV Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 184
Table 2009-2016 Eging PVSolar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 186
Figure 2009-2016 Eging PVSolar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 187
Table DEC Emei Semiconductor Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 187
Table 2009-2016 DEC Emei Semiconductor Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 189
Figure 2009-2016 DEC Emei Semiconductor Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 189
Table Guodian Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 190
Table 2009-2016 Guodian Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 191
Figure 2009-2016 Guodian Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 191
Table Chinaland Solar Energy Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 192
Table 2009-2016 Chinaland Solar Energy Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 193
Figure 2009-2016 Chinaland Solar Energy Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 194
Table OMA Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 194
Table 2009-2016 OMA Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 195
Figure 2009-2016 OMA Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 196
Table Yi Xin Wei Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 196
Table 2009-2016 Yi Xin Wei Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 197
Figure 2009-2016 Yi Xin Wei Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 198
Table Hubei Jingxing Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 198
Table 2009-2016 Hubei Jingxing Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 199
Figure 2009-2016 Hubei Jingxing Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 200
Table Huawei Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 200
Table 2009-2016 Huawei Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 201
Figure 2009-2016 Huawei Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 202
Table Jinno Electric Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 202
Table 2009-2016 Jinno Electric Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 204
Figure 2009-2016 Jinno Electric Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 204
Table Jiawei Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 205
Table 2009-2016 Jiawei Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 206
Figure 2009-2016 Jiawei Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 207
Table Advansil Electrpnic Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 207
Table 2009-2016 Advansil Electrpnic Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 208
Figure 2009-2016 Advansil Electrpnic Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 209
Table Aojing New Energy Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 209
Table 2009-2016 Aojing New Energy Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 210
Figure 2009-2016 Aojing New Energy Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 211
Table Quavu Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 211
Table 2009-2016 Quavu Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 212
Figure 2009-2016 Quavu Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 213
Table Grand Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 213
Table 2009-2016 Grand Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 214
Figure 2009-2016 Grand Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 215
Table Winsun New Energy Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 216
Table 2009-2016 Winsun New Energy Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 217
Figure 2009-2016 Winsun New Energy Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 217
Table CETC48 Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 218
Table 2009-2016 CETC48 Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 219
Figure 2009-2016 CETC48 Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 219
Table JinKui Energy Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 220
Table 2009-2016 JinKui Energy Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 221
Figure 2009-2016 JinKui Energy Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 222
Table JX Wafer Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 222
Table 2009-2016 JX Wafer Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 223
Figure 2009-2016 JX Wafer Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 224
Table Sornid Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 224
Table 2009-2016 Sornid Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 225
Figure 2009-2016 Sornid Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 226
Table Juli Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 226
Table 2009-2016 Juli Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 227
Figure 2009-2016 Juli Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 228
Table Ormatech Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 228
Table 2009-2016 Ormatech Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 229
Figure 2009-2016 Ormatech Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 230
Table Donge Hongjing Technology Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 230
Table 2009-2016 Donge Hongjing Technology Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 231
Figure 2009-2016 Donge Hongjing Technology Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 232
Table Sunneeg Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 232
Table 2009-2016 Sunneeg Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 233
Figure 2009-2016 Sunneeg Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 234
Table Prairiesun Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 235
Table 2009-2016 Prairiesun Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 235
Figure 2009-2016 Prairiesun Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 236
Table Jiujing Electronic Material Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 237
Table 2009-2016 Jiujing Electronic Material Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 238
Figure 2009-2016 Jiujing Electronic Material Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 238
Table HuaLin silicon Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 239
Table 2009-2016 HuaLin silicon Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 240
Figure 2009-2016 HuaLin silicon Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 241
Table Shenglong Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 241
Table 2009-2016 Shenglong Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 242
Figure 2009-2016 Shenglong Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 243
Table GSM Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 243
Table 2009-2016 GSM Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 244
Figure 2009-2016 GSM Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 245
Table Huajing Electric Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 245
Table 2009-2016 Huajing Electric Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 247
Figure 2009-2016 Huajing Electric Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 247
Table Lijing Electric Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 248
Table 2009-2016 Lijing Electric Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 249
Figure 2009-2016 Lijing Electric Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 250
Table Jolar Technology Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 250
Table 2009-2016 Jolar Technology Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 251
Figure 2009-2016 Jolar Technology Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 252
Table Guihong Electronic Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 252
Table 2009-2016 Guihong Electronic Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 254
Figure 2009-2016 Guihong Electronic Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 254
Table Topoint Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 255
Table 2009-2016 Topoint Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 256
Figure 2009-2016 Topoint Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 257
Table Stream Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 257
Table 2009-2016 Stream Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 258
Figure 2009-2016 Stream Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 259
Table Xinneng Solar Company Information Table (Products,Revenue,Raw Materials and Equipments,Clients,Capacity Expansions etc 13 items) 260
Table 2009-2016 Xinneng Solar Solar Wafer Production (MW) ASP Cost Profit (USD/W) Production Value (Million USD) Profti Margin List 261
Figure 2009-2016 Xinneng Solar Solar Wafer Capacity Production (MW) and Growth Rate 261
Table China Multicrystalline Ingot Manufacturers DSS Furnace Sources and Quantity 262
Figure 2009 China Solar Multi Ingot DSS Furnace Manufacturer Shipment Market Share 264
Figure 2010 China Solar Multi Ingot DSS Furnace Manufacturer Shipment Market Share 265
Table China Pulling Manufacturers Puller Sources and Quantity 283
Figure 2009 China Solar Mono Puller Manufacturer Shipment Market Share 285
Figure 2010 China Solar Mono Puller Manufacturer Shipment Market Share 286
Table China Wafer Manufacturers Cutting Equipments Sources and Quantity 304
Figure 2009 China Solar Wafer Cutting Equipments Manufacturer Shipment Market Share 305
Figure 2010 China Solar Wafer Cutting Equipments Manufacturer Shipment Market Share 306
Figure 2009 China Solar Grade Polysilicon Manufacturer Shipment (Ton) Market Share 316
Figure 2010 China Solar Grade Polysilicon Manufacturer Shipment (Ton) Market Share 317
Figure 2009 China Solar Wafer Use Sic Manufacturer Shipment (Ton) Market Share 327
Figure 2010 China Solar Wafer Use Sic Manufacturer Shipment (Ton) Market Share 328
Figure 2009 China Solar Wafer Use PEG Manufacturer Shipment (Ton) Market Share 342
Figure 2010 China Solar Wafer Use PEG Manufacturer Shipment (Ton) Market Share 343
Figure 2009 China Solar Wafer Use Wire Manufacturer Shipment (KM) Market Share 348
Figure 2010 China Solar Wafer Use Wire Manufacturer Shipment (Ton) Market Share 349
Figure 2009 China Solar Wafer Use Quartz Crucible Manufacturer Shipment Market Share 351
Figure 2009 China Solar Wafer Slurry Recycling Manufacturer Shipment Market Share 352
Table 2009-2016 Polysilicon Average Selling Price($/Kg) List 352
Table Multi Ingot Processing Raw Materials Consumption and Cost Analysis($/Kg) 353
Figure Multi Ingot Processing Cost ($/W) Structure 354
Table Mono Ingot Processing Raw Materials Consumption and Cost Analysis($/Kg) 354
Figure Mono Ingot Processing Cost ($/W) Structure 355
Table 156 Mutli Wafer Cutting Processing Raw Materials Consumption and Cost Analysis($/Piece) 355
Figure 156 Multi Wafer Cutting Processing Cost ($/Piece) Structure 356
Table 125 Mono Wafer Cutting Processing Raw Materials Consumption and Cost Analysis($/Piece) 357
Figure 125 Mono Wafer Cutting Processing Cost ($/Piece) Structure 358
Table 2009-2016 Multi Wafer Total Cost($/W) List 359
Table 2009-2016 Mono Wafer Total Cost($/W) List 359
Table 2009-2016 Multi Wafer ASP Cost Profit($/W)Profit Margin List 359
Table 2009-2016 Mono Wafer ASP Cost Profit($/W)Profit Margin List 360
Table 200MW Ingot Wafer Project Opportunity and Risk List 361
Table 200MW Ingot Wafer Project Equipment or Fixed Assets Investment(Million USD) List 361
Table Feasibility Analysis of China 200MW Ingot Wafer Project 362

Title Date Price
Bancassurance in Angola: Current State and Future Perspectives to 2020
By Finaccord
Finaccord’s report titled Bancassurance in Angola: Current State and Future Perspectives to 2020, plus the PartnerBASE™ and market data file that accompany it, provides comprehensive and detailed ...Read More
Sep 2014 $651.75
Global Primary low iron solar glass Industry Report 2015
By QYResearch
The Global Primary low iron solar glass Industry Report 2015 is a professional and in-depth study on the current state of the Primary low iron solar glass industry. The report provides a basic overvi ...Read More
Oct 2015 $3100.00
Company Profile_PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom Indonesia)
By Smart Research Insights
DescriptionThis profile provides a comprehensive factual analysis of the company, its business segments and offerings and the historical evolution of its operations. The report also highlights the fin ...Read More
Mar 2015 $50.00
Global and China High Purity Alumina Industry
By QYResearch
2012 Deep Research Report on Global and China High Purity Alumina Industry >was professional and depth research report on global and China High Purity Alumina (Al2O3>=99.99% 4N or above 4N Purit ...Read More
Jun 2012 $2000.00
Global Disposable Paper Cup Industry Report 2015
By QYResearch
Global Disposable Paper Cup Industry Report 2015 is a professional and in-depth study on the current state of the Disposable Paper Cup industry.The report provides a basic overview of the industry inc ...Read More
Jul 2015 $2800.00
Global Piezoelectric Ceramics Industry Report 2015
By QYResearch
Global Piezoelectric Ceramics Industry Report 2015 is a professional and in-depth study on the current state of the Piezoelectric Ceramics industry.The report provides a basic overview of the industry ...Read More
Aug 2015 $2600.00
Switzerland Chocolate Industry 2015 Market Research Report
By QYResearch
The Switzerland Chocolate Industry 2015 Market Research Report is a professional and in-depth study on the current state of the Chocolate industry. The report provides a basic overview of the indus ...Read More
Oct 2015 $3600.00
1, 4-Butanediol Markets in China
By Asia Market Info & Dev Co
China's demand for 1, 4-Butanediol has grown at a fast pace in the past decade. In the next decade, both production and demand will continue to grow. The Chinese economy maintains a high speed growth ...Read More
Nov 2014 $4000.00
2011-2015 Deep Research Report on Global and China Solar Diffusion Furnace Industry
By QYResearch
2011-2015 Deep Research Report on Global and China Solar Diffusion Furnace Industry” was a professional and depth research report on Global and China Solar Diffusion Furnace Industry. Firstly th ...Read More
Dec 2011 $1500.00
2012 China Elevator Development Forecast Report
By QYResearch
2012 China Elevator Development Forecast Report was professional and depth research report on China Elevator industry. This report has firstly introduced Elevator definition classification industry ...Read More
Nov 2012 $2500.00

  * Required field
Name *
E-mail *
Telephone 
Company *
Country *
Query 
 
   

  * Required field
Name *
E-mail *
Telephone 
Query 
 
   

Published By :  QYResearch

For support please
contact:
US Toll Free
+1 888-789-6604
Asia Pacific
+91-9893555190
 
 
To receive alerts about
an update, future offers and discounts on this report, signup here.
Email ID
 

Companies


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Countries


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z